Som kund ska du känna dig säker med oss på flyttstädning.nu. Vi lämnar garantier på att flyttstädningen har utförts fackmannamässigt och att eventuella avvikelser som kan framkomma vid besiktningstillfället snarast kommer att åtgärdas av oss. Besiktning sker efter det att arbetet är slutfört. Garantin gäller för den som flyttar in.

Vi har ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar på 10 Mkr /skada. Företaget innehar F-skattebevis.